Locatie op kaart niet juist?

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen in Nederland recht heeft op werk. Werk draagt bij aan vitaliteit en levensgeluk van mensen. In het licht van vergrijzing, langer doorwerken en versnelling van technologie wordt focus op duurzame inzetbaarheid een steeds dominanter thema.

Het is de missie van Prevermo groep BV om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. De schadelast voor werkgevers en de menselijke last voor werknemers als gevolg van absenteïsme en presenteïsme kan en moet teruggedrongen worden.

In die visie van Prevermo groep hoort een keten van oplossingen en diensten te bestaan waarmee bovenstaande kan worden bereikt. De Prevermo groep dochters zijn VIT World, de Bedrijfspoli en Amplooi.

Onze missie is om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. De schadelast voor werkgevers en de menselijke last voor werknemers als gevolg van absenteïsme en presenteisme kan en moet teruggedrongen worden

Prevermogroep

Prevermogroep

Uitzendbureau
bedrijfslogo

Adres

Huizermaatweg 15
1273 NA HUIZEN

Contact

Tel. + 31 6 51 32 58 62
Website https://www.prevermogroep.nl/

Gegevens aanpassen