Locatie op kaart niet juist?

Veritech staat voor Veiligheid, Risicobeheersing en Techniek en is gespecialiseerd in de synergie tussen opleidingen, detachering en advisering.
Het doel van Veritech is het met opdrachtgevers realiseren en borgen van een optimaal Arbo-, Veiligheids- en Milieubeleid binnen hun bedrijf. Veritech is gespecialiseerd in de hiervoor vereiste specifieke kennis en vaardigheden en stelt daarbij, in samenwerking met de opdrachtgever, de betreffende praktijksituatie altijd voorop tijdens de opleidingen en bij het adviseren.

Naast maatwerk opleidingen verzorgt Veritech een aantal opleidingen met een open inschrijving op diverse locaties in Nederland. We werken daarbij samen met tal van gerenommeerde opleidings- en kennisinstituten. De gedetailleerde informatie, data en prijzen van de cursussen vindt u op onze website.

Veritech selecteert en detacheert medewerkers op grond van vakmanschap, kennis, professionaliteit en de juiste mindset voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen binnen uw bedrijf. Wij helpen u graag met de uitdaging om de juiste professionals en vakkrachten te vinden die bij uw organisatie passen. We streven naar een stabiele en kundige personeelsbezetting voor de lange termijn.

Om risico’s te beperken en zelfs te voorkomen, is het nodig om risico’s systematisch en voortdurend te beheersen. Met risicomanagement worden de risico’s zoveel mogelijk beheerst tegen zo laag mogelijke kosten. Een essentieel onderdeel van risicomanagement is een praktisch veiligheids-, kwaliteits- of managementzorgsysteem.

Veritech NEN 3140 Detachering Veiligheidskundige Certificering Opleidingen Trainingen Cursussen

Veritech BV

Bouw
bedrijfslogo

Adres

Dopheide 4a
9202 PB DRACHTEN

Contact

Tel. 085-4011010
Website www.veritech.nl

Gegevens aanpassen