Scholengemeenschap Pieter Zandt locatie Urk

Locatie op kaart niet juist?

De naam Pieter Zandt heeft als symbolische betekenis dat de school zich bevindt temidden van kerk, gezin en maatschappij. Dit blijkt uit de levensloop van ds. P. Zandt. Kerk, gezin en maatschappij heeft hij mogen dienen in verschillende gemeenten, o.a. Kamperveen en IJsselmuiden. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van de SGP, een deel ervan als voorzitter. Hij is lid geweest van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de Tweede Kamer. Zijn betrokkenheid bij het onderwijs blijkt uit het lidmaatschap van veel schoolbesturen waaronder de kweekschool 'De Driestar'. Zo kon en mocht hij zich op vele terreinen inzetten voor het gehele volk, het reformatorische volksdeel en de jeugd, die hij in het bijzonder een warm hart toedroeg.

scholen, gemeenschap, pieter, onderwijs

Scholengemeenschap Pieter Zandt locatie Urk

Adres

Vlechttuinen 6
8322 BA URK

Contact

Tel. 0527-243573
Fax 0527-690910
Website www.pieterzandt.nl/

Gegevens aanpassen