Minkema College

Locatie op kaart niet juist?

Het Minkema College leidt leerlingen duurzaam op voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Wij bieden openbaar onderwijs met een breed opleidingsaanbod. De school heeft twee locaties: Minkemalaan 1 (havo, atheneum en gymnasium) en Steinhagenseweg 3a (beroepsgericht b/k, mavo/havo).

Het Minkema College leidt leerlingen duurzaam op voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Op basis van deze missie geven we richting aan onze organisatie. Dit doen we met een visie die gebouwd is op vijf pijlers.

1. Het draait om de leerling
2. Onderwijs op maat
3. Ruimte voor professionals
4. Duurzaam bijdragen aan Woerden en de regio
5. Resultaat telt

Het Minkema College wil een open organisatie zijn. Dat betekent onder andere dat wij de mening van ouders, leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. Wij overleggen met personeel in de personeelsraad, ouders in de ouderraden en leerlingen in de leerlingenraden. Daarnaast laten we alle mensen die belang hebben bij onze scholen, door C&T/Kwaliteitscholen.nl ondervragen over hun ervaringen. Aan deze onderzoeken nemen meerdere scholen deel, zodat we onze uitslagen kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Dit biedt ons inzicht in onze sterke en zwakke punten.

middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar, woerden

Minkema College

Onderwijs

Adres

Minkemalaan 1
3446 GL WOERDEN

Contact

Tel. 0348-484100
Fax 0348-484199
E-mail [email protected]
Website www.minkema.nl

Gegevens aanpassen