Zorgpark Roosendaal

Locatie op kaart niet juist?

Bij Zorgpark Roosendaal kan men terecht voor het lenen, huren of kopen van mobiliteit hulpmiddelen.

De Stichting heeft vanaf het moment van oprichting altijd nagestreefd te werken vanuit ideëel oogpunt. Een en ander betekent dat de belangen van personen met een beperking vooropstaan en dat enkel gestreefd wordt naar kostendekking ten behoeve van een professionele, betrouwbare en continue dienstverlening. Daarbij streeft de Stichting ernaar een duurzame band met haar cliënten op te bouwen waarin de Stichting door middel van hoogwaardige kwaliteit en service in staat is en blijft om maatwerk te bieden.
De wensen, eisen en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele cliënt staan hierbij altijd centraal.

rolstoel rollator scootmobiel

Zorgpark Roosendaal

Gezondheidszorg

Adres

Parklaan 79
4702 XB ROOSENDAAL

Contact

Tel. 0165-560300
E-mail [email protected]
Website www.zorgparkroosendaal.nl

Gegevens aanpassen